Visie en Waarden

Waarden zijn belangrijk omdat vanuit de waarden waar jij belang aan hecht, veel zichtbaar gedrag verbonden is.

Visie is belangrijk, omdat het richting geeft aan wat en wie je wilt zijn, en hoe je naar de toekomst kijkt. Ook dit bepaalt dan een groot deel van je handelen.

Vanuit de volgende visie en waarden werk en leef ik:

 

Aandacht:

Ik werk vanuit de visie dat een organisatie niet harder kan groeien dan de mensen die de organisatie ‘zijn’. Dat aandacht voor de medewerker zichzelf terug betaalt in betere bedrijfsresultaten en een hogere medewerkers betrokkenheid.

 

Acceptatie:

Ik vind dat niet alles maakbaar is. Ik help mensen met het vergroten van hun zelfinzicht en acceptatie van wie ze zijn en waar ze staan. Als fundament voor verdere groei. Hierbij komen zowel de krachtige als de kwetsbare kanten aan de orde.

 

Authenticiteit:

Ik geloof dat leven vanuit respect en compassie naar jezelf en je omgeving een voorwaarde is om succesvol en gelukkig te zijn. Oprecht zijn, geeft rust en vrijheid.