Als je voor je eigenwaarde afhankelijk bent van anderen, is het anderenwaarde.

Individueel - Voor wie?

KURRIScoaching staat klaar voor mensen die merken dat ze zich anders gedragen en/of zich meer aanpassen dan ze willen. Mensen die bewust en in balans willen leven,  werken en ontwikkelen, help ik graag om dit (weer) te realiseren.

Zakelijk of privé

De wens tot ontwikkelen kan werk- of privé gerelateerd zijn. Vanuit verlangen en ambitie, of juist door blokkades en worstelingen in het dagelijkse leven. Of gericht op loopbaancoaching, wanneer je niet langer met plezier werkt of toe bent aan een nieuwe werkuitdaging. 

Voorwaarde voor elk traject dat we starten, is dat de gecoachte open staat voor reflectie en confrontatie.

Thema's

Coachvragen richten zich bijvoorbeeld op de volgende thema’s:

  • Ik wil meer zichtbaar zijn op mijn werk en meer waardering en erkenning krijgen
  • Hoe houd ik mijn rug recht in deze ratrace?
  • Hoe 'verkoop' ik mijn diensten/producten aan (potentiële) klanten, op een manier waar ik achter kan staan. 
  • Hoe geef ik effectief leiding aan iemand die zo totaal anders is dan ik?
  • Loopbaancoaching: Ik wil op zoek gaan naar een andere baan, maar ik weet niet goed wat echt bij mij past
  • Hoe gedraag ik me gelijkwaardig in de relatie met mijn partner en/of leidinggevende?
  • Mijn (werk)druk is te hoog, en ik kan nog steeds geen nee zeggen
  • Ik weet welk gedrag ik wil laten zien, maar ik val steeds terug in oude gewoontes
  • Ik kom niet meer aan mijn rust toe, en heb het idee dat ik niks meer echt goed doe
  • Ik wil me niet meer kleiner voelen en voordoen dan ik ben. Maar hoe kan het anders?

Niet altijd is de coachvraag vanaf het begin zo concreet als de hierboven genoemde thema's. Wanneer de coachvraag nog niet of niet helemaal helder is, bepalen we samen tijdens de intake of een vervolggesprek, wat jouw coachvraag is.