Hoera, een conflict??

Iedereen heeft regelmatig met conflicten te maken. Een conflict is iedere situatie met een mogelijk tegengesteld belang, waarbij er meestal sprake is van spanning. Daarom gaan de meeste mensen conflicten uit de weg, zoeken ze naar compromissen of wachten ze totdat iemand anders de problemen oplost. Ze zien dan blijkbaar niet dat een conflict ook positieve resultaten tot gevolg kan hebben.

Daarnaast is spanning onvermijdelijk in ons dagelijkse leven. Het effectief omgaan met conflicten helpt om conflicten en spanning te beperken of in te korten. 

Het TKI-model

Wanneer er sprake is van spanningen of conflicten, dan werk ik graag met TKI binnen de coaching. TKI staat voor Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument.

TKI kijkt naar ieders automatische neigingen in het omgaan met conflicten, en -in bredere zin- naar onderlinge beïnvloeding. Het model beschrijft dit in termen van assertiviteit: in welke mate kom ik op voor mijn eigen belang; en bereidwilligheid/coöperatie: in welke mate dien ik het belang van de ander.

Het instrument geeft zo een beeld van de mate waarin we de volgende stijlen inzetten: iets doordrukken, met elkaar samenwerken, een compromis zoeken, het conflict vermijden en toegeven aan wat de ander wil.

Door verschillende conflicthanteringstijlen te kennen en deze op het juiste moment in te zetten, helpt het mensen om anders naar conflicten te kijken en ze te herdefiniëren. Hierdoor kun je conflicten soms anders benaderen en kan het leiden tot meer onderling begrip en meer bevredigende uitkomsten.

Conflicthantering binnen teams

Binnen teamcoaching zet ik het TKI instrument regelmatig in wanneer het over beïnvloeding gaat. Samen met het team onderzoeken we dan zaken zoals:

 

  • Wat is eigenlijk ieders manier van beïnvloeden binnen een groep of in een gesprek.
  • En hoeveel ruimte nemen de betrokkenen daarbij in?
  • Is elk teamlid actief betrokken?
  • En in welke mate en op welke manier?
  • ‘Hoe is de huidige groepsdynamiek en is die wel functioneel?’ en
  • ‘Wat is ieders rol in het groepsproces en wat heeft deze groep nodig om samen te kunnen excelleren’. ;

Antwoorden op dit soort vragen helpen om de diversiteit binnen een team in te zetten, op een positieve manier. Wat ik regelmatig terug hoor, is dat er binnen teams minder spanning en meer interactie is onderling , na het bespreekbaar maken van diversiteit, groepsdynamiek en de daarbij verschillende positieve mogelijkheden van conflicthantering en beïnvloeding.

Verdieping door combinatie TKI  en MBTI

Wanneer we in sessies TKI combineren met het persoonlijkheidsinstrument MBTI, dan gaan we dieper in op de vraag waardoor conflicten ontstaan en hoe ze in stand gehouden worden. We verkennen mogelijke interventies, die medewerkers, managers en professionals helpen om gericht(er) te bemiddelen bij conflicten. Deze interventies zijn bruikbaar als conflicthantering aan de orde is in teams, bij mediation en bij individuele coaching. 

Meer weten?

Wil je kennis maken met TKI of aan het werk met conflicthantering:

  • Wil je ook inzicht in je eigen conflicthanteringsstijl en die van je team? Neem dan contact met me op via maryvonne@kurriscoaching.nl of per telefoon: 06-31766343. 

 

 

Onze resultaten na de TKI workshop (mdw Bayer Services Team)

We begrijpen elkaar beter in onze communicatie. Voor de Conflictworkshop had ik vaak moeite met een collega en nu snap ik waarom dat zo was: ik neig naar doordrukken en hij naar vermijden, wanneer we een inhoudelijk meningsverschil hebben.

 

Dat werd zichtbaar toen ons gevraagd werd om letterlijk op de plek van onze voorkeur te gaan staan. Ik heb geleerd om minder dominant te zijn en mijn collega doet zijn best om eerder aan te geven wat hij wil en hij deelt meer dan eerst. En dat werkt voor ons erg goed in de samenwerking.

 

Ik zie nu ook de voordelen van andere conflictstijlen, daar waar ik eerst niet eens wist dat er verschillende stijlen zijn.