Mogelijke thema's in teamtrajecten

Begeleiding heeft al plaats gevonden vanuit de volgende klantvragen:

  • Hoe draagt MBTI bij aan een goede samenwerking?
  • De klanten of collega’s vinden onze communicatie niet klantgericht
  • Hoe komen we samen deze periode van (cultuur)verandering goed door?
  • Aan ons overleg neemt niet iedereen actief deel. Hoe doorbreken we dat?
  • Hoe komen we van een losse groep naar een hecht team?
  • Hoe betrekken we onze medewerkers meer bij onze missie?
  • We zitten niet op 1 lijn binnen ons team, hierdoor stagneert de samenwerking en dus ook het resultaat.
  • We zijn net als nieuw team gestart. Help ons om een ‘vliegende’ start te maken in de samenwerking
  • Samenwerken klinkt zo simpel, maar er is vaak sprake van wij tegen jullie. Hoe verbinden we meer met elkaar en met andere teams?
  • Hoe bespreken we wat er wel is, maar wat niet hardop wordt gezegd?