Tarieven

Teambegeleiding kent diverse vormen en ook de duur van een traject varieert van een dagdeel tot ontwikkeltrajecten over een lange periode. Bij teambegeleiding hanteer ik tarieven per dagdeel. Het dagdeeltarief varieert tussen de € 600,= en € 900,=, exclusief BTW. Voorbereidingstrajecten en nazorg worden wel op uurbasis doorberekend. 

Beperkte draagkracht?

Behoor jij tot een team met een beperkte draagkracht en heb je een specifieke ontwikkelvraag? Neem dan gerust contact op. We kijken dan samen hoe begeleiding vorm gegeven kan worden.