Focus

De focus van KURRIScoaching is gericht op teamdynamiek en onderlinge teamverhoudingen, waarbij het inhoudelijke werkveld van het team ondergeschikt is. Uiteraard wordt in de aanpak wel rekening gehouden met het krachtenveld en de context waarbinnen een team werkt. Uitgangspunt bij KURRIScoaching is dat opgedane ervaringen in teambijeenkomsten direct ingezet  worden in het dagelijkse werk en zo tot resultaat leiden op de ‘werkvloer’. 

De begeleiding van teams start met  individuele gesprekken met teamleden. Daarna pas volgen teambijeenkomsten. In de bijeenkomsten worden groepsgesprekken afgewisseld met oefeningen.

Veiligheid en vertrouwen

Een gevoel van veiligheid en vertrouwen bij teamleden is een voorwaarde om te komen tot openheid naar elkaar toe. Mijn werkwijze helpt bij het vlot creëren van een veilige sfeer. Openheid is een belangrijk basiselement voor een prettige samenwerking en goede (team)resultaten.

Theorie als basis

Ik werk vanuit een basismodel, dat vervolgens afgestemd wordt op de specifieke teamsituatie. Ik maak o.a.  gebruik  van theorieën  over effectieve communicatie en criteria voor succesvolle teams. Regelmatig zet ik  het persoonlijkheidsinstrument MBTI (Meyers Briggs Type Indicator) in.

MBTI is een wereldwijd beproefde en toegepaste methodiek. MBTI brengt in kaart hoe mensen van nature functioneren op het gebied van:  levensstijl, beslissen en keuzes maken,  informatie opname en het opladen van je energieniveau. Je leert er  jezelf en je omgeving beter door kennen. Wat voordelen oplevert, bij bijvoorbeeld communiceren, samenwerken, leren, leiding geven, omgaan met veranderingen en conflicten oplossen. Je kunt beter rekening houden met je eigen behoeftes en met wat een ander prettig vindt.  

Referenties

IT Team Europa

"Je confronteerde ons op een plezierige, niet bedreigende manier en hield ons een glasheldere spiegel voor. Wat er gebeurde in de teamsessies was op de werkvloer gelijk toepasbaar. Met het resultaat dat we meer begrip voor elkaar hebben gekregen en gemakkelijker met elkaar communiceren."