Fundament

Binnen de persoonlijke coaching wordt er voor een fundamentele insteek gekozen, te weten die van de eigen drijfveren, overtuigingen en motivaties. Regelmatig werk ik hierbij vanuit een methode die Karakterstructuren* heet. Door de diepgang in de coaching, zal gedurende het eerste deel van het traject voorbij gegaan worden aan het pure vaardigheden- en gedragsniveau als eerste aandachtspunt. Deze onderdelen komen later wel aan bod, als een logisch gevolg vanuit de gekozen fundamentele insteek.

Bewustwording, ruimte en beweging

Via bewustwording richt de coaching zich op het creëren van ruimte en beweging:

  • Ruimte om inzicht te krijgen in overtuigingen en patronen van ‘vroeger’.
  • Beweging door afscheid te nemen van gedrag en overtuigingen die voor de gecoachte niet langer functioneel zijn.
  • Ruimte om samen te zien welke overtuigingen ondersteunend zijn in de ontwikkeling van de gecoachte.
  • Beweging door het inzetten van eigen kracht en kwetsbaarheid.

Gesprekken én oefeningen

Beweging wordt regelmatig ook letterlijk ingezet door wandel-coachsessies te doen. Als je wandelt, verwerk je gedachten en gevoelens. Zo ontstaat er ruimte in je hoofd en in je hart. Je houdt je voeten op de grond, terwijl je open staat voor nieuwe ideeën en inzichten. 

Coachingssessies bestaan uit gesprekken én oefeningen. In de oefeningen ervaar je, wat je denkt en voelt. Ter ondersteuning en toegespitst op de situatie maak ik gebruik van professionele systematieken  zoals MBTI, transactionele analyse, NLP, opstellingen en voicedialogue.

MBTI - hoe eigen ben jij?

MBTI is een persoonlijkheidssinstrument wat inzicht geeft in jouw voorkeuren van denken, voelen en handelen. Met het inzicht wat MBTI je geeft, kun je beter rekening houden met je eigen behoeftes en met wat een ander prettig vindt. Wat voordelen oplevert, bij bv communiceren, samenwerken, leren, leiding geven, omgaan met veranderen en conflicten oplossen. Meer informatie vind je elders op deze site: MBTI.

Transactionele Analyse - hoe doe jij dat?

Transactionele Analyse is een manier om patronen in communicatie tussen jou en een ander bespreekbaar te maken. Gedraag je je zoals je ouders het deden, of zoals je als kind was? Of gedraag, denk en voel je je op een manier bij de persoon die je nu bent, binnen de mogelijkheden die je nu hebt

NLP - leer anders denken en handelen

NLP is een afkorting van Neuro Linguïstisch Programmeren en is een model voor het bestuderen van (denk)patronen aan de hand van communicatie. NLP biedt mogelijkheden om aangeleerde denkpatronen van anderen en bij jezelf  te ontdekken. Vervolgens kan NLP je helpen om zelf anders te leren denken en handelen (‘her’programmeren). Zodat blokkades uit de weg geruimd kunnen worden, die je beperken in wat jij wilt.

Opstellingen - visualiseren van jouw omgeving

Door het visueel of fysiek neerzetten van jouw gezin van herkomst, deelpersoonlijkheden of werkafdelingen, krijg je inzicht in verhoudingen en stagnaties. Dit inzicht kan leiden tot een doorbraak in jouw coachvraag. 

Voicedialogue - een goed gesprek met jezelf

Middels de methodiek van voicedialogue gaan we in gesprek met de verschillende deelpersoonlijkheden die in jou leven. Ieder van ons kent het wel: dat stemmetje in je hoofd wat je vertelt wat je wel of juist niet moet doen of vinden. Aan jou de keuze  welke stem het voor het zeggen heeft. Of niet? 

Vitaliteit

In coachingssessies  besteed ik aandacht aan vitaliteit:

hoe energiek voelt de gecoachte zich, op de volgende deelgebieden?:

  • Fysiek: hoe fit is de gecoachte;
  • Emotie: welke gevoelens zijn in deze fase aanwezig bij de gecoachte;
  • Mentaal: benut de gecoachte zijn of haar capaciteiten goed;
  • Zingeving: leeft en werkt de gecoachte vanuit passie.